انتشار عکس ها و نامه های ژان پل دوم پاپِ واتیکان، از روابط ۳۰ سالۀ وی با یک زن پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه، سایت عربی شبکه بی.بی.سی، از نامه های پاپ متوفی، به “آنا ترزا تیمینیتسکا” فیلسوفِ آمریکاییِ متولدِ لهستان پرده برداشت که سال ها است، به دور از چشم مردم، در کتابخانه ملی لهستان نگهداری می شود.
این اسناد، بخشی از ناگفته ها درباره زندگی خصوصی پاپ ژان پل دوم را آشکار می کند، هر چند هیچ اشاره ای به نقض تعهدِ پاپ درباره “مجرد ماندن” ندارد.
دوستی این دو نفر، در سال ۱۹۳۷، زمانی آغاز شد که ژان پل دوم هنوز پاپ نشده بود، و نامش نیز اسقف “کارول وویتیوا” بود.

تیمینیتسکا در آن زمان به قصدِ صحبت درباره کتاب خود در زمینۀ فلسفه با او تماس گرفت.

پس از آن، تیمینیتسکا که در آن زمان، زنی ۵۰ ساله بود، از آمریکا به لهستان سفر کرد تا کارهای خود را پیگیری کند.
مدت کوتاهی پس از این سفر، تبادل نامه میان پاپ و تیمینیتسکا آغاز شد. نامه های اسقف، در ابتدا رسمی بود، اما پس از توسعۀ یافتن دوستی میان این دو نفر، صمیمت بیشتری میان آنان حاکم شد.
این دو دوست، تصمیم گرفتند بر روی کتابِ اسقف که “انسان و عمل” نام داشت، کار کنند و در همین راستا، چندین بار با یکدیگر دیدار کردند که در چند مورد، این دیدارها با حضور منشی مخصوص صورت می گرفت و چند بار هم تنها با او دیدار کرد و گاهی شمار نامه هایی که میان آن ها رد و بدل می شد، بیشتر می شد.
در سال ۱۹۷۴، پاپ نوشت که چهار نامۀ تیمینیتسکا را که در یک ماه نوشته شده بود، بازخوانی کرده است زیرا آن نامه ها به شدت گویا و شخصی بود.
در عکس های به دست آمده در این زمینه که هیچ گاه برای مردم عرضه نشده است، صحنه هایی از تفریح اسقف ثبت شده است.
یک بار نیز اسقف کارل، تیمینیتسکا را برای سفری تفریحی به یک روستا و همچنین اسکی در تعطیلات دعوت کرد.
تیمینیتسکا در یکی از تورهای جمعی، اسقف را همراهی کرد و در سفر به واتیکان نیز، این دو تن در یک عکس مشاهده می شوند.
در یکی از نامه های پاپ به تاریخ سپتامبر ۱۹۷۶، آمده است “ترزای عزیزم، هر سه نامۀ تو را دریافت کردم. تو نوشته ای که دچار شرایط گسستگی هستی، اما من شاید نتوانم پاسخی برای واژه هایت بیابم.
پاپ، در این نامه، ترزا را “هدیه ای از جانب خدا” خوانده بود.
“مارشا مالنوفسکی” بازرگانی که عهده دار مذاکره در زمینۀ فروش این دستنوشته ها به بی.بی.سی بود، می گوید: من فکر می کنم که تیمینیتسکا، از همان ابتدای رابطه با اسقف کارل، عاشقِ او شده بود و فکر می کنم نامه های رد و بدل شده میان این دو تن، نمایانگر این مساله باشد.
این نامه ها، همچنین فاش می کند که اسقف کارل، یکی از با ارزش ترین اشیای خود را به تیمینیتسکا داده که عبارت از گردنبدی دینی است. این گردنبد، از نخ ساخته شده و به روی کتف انداخته می شود.
ژان پل دوم، پس از آن که پاپِ کلیسای ارتودوکس شد، نوشت: بعد از این ماجرا همچنان می نویسم، زیرا رد و بدل کردن نامه میان ما باید ادامه یابد. به تو قول می دهم که در این مرحلۀ تازه از زندگیم، همه چیز را به یاد خواهم داشت.
ژان پل دوم ۲۷ سال پاپ بود و سرانجام در سال ۲۰۰۵ بدرود حیات گفت و در سال ۲۰۱۴ به عنوان “قدیس” اعلام شد.

ژان پل دوم

ژان پل دوم

ژان پل دوم

پاپ

پاپ واتیکان

پاپ واتیکان

پاپ واتیکان

پاپ واتیکان