روزنامه گاردین تأکید کرد که عربستان سعودی در حمله به مناطق مختلف یمن، شهروندان و تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه گاردین چاپ لندن خاطرنشان کرد که ائتلاف عربستان از مارس ۲۰۱۵، در بیش از یک سوم از حملات هوایی به یمن، مواضع غیر نظامی از جمله بیمارستانها و مدارس هدف قرار داده است.
در این گزارش آمده است در این مدت جنگنده های ائتلاف سعودی ۹۴۲ بار به مناطق مسکونی، ۱۱۴ بار به بازارها، ۳۴ بار به مساجد، ۱۴۷ بار به تأسیسات زیرساختی مدارس و ۲۶ بار به دانشگاه ها حمله کرده اند.
این روزنامه در گزارش خود می افزاید عربستان هر کدام از اهداف خود را چندین بار بمباران می کند، برای مثال بازاری در “صرواح” در شرق صنعا را ۲۴ بار هدف قرار داده است.

این در حالی است که این ائتلاف ادعا کرده است، مراکز غیر نظامی را هدف قرار نمی دهد.