شورای حقوق بشر، در روزهای پایانی سی و سومین نشست خود به موضوعاتی همچون انتخاب اعضای کمیته مشورتی شورای حقوق بشر، تعیین پست‌ها و تصویب گزارش اجلاس می پردازد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیده بان، شورای حقوق بشر سازمان ملل سالانه چند نشست برگزار می کند، که یکی از آنها معمولا در ماه سپتامبر(شهریور و مهر) صورت می پذیرد.
در این نشست عمومی، از سراسر دنیا سازمان های مردم نهاد حضوری فعال یافته و ضمن تعامل با یکدیگر، واقعیت های موجود در کشورها را برای یکدیگر تشریح می کنند.
سازمان های مردم نهاد ایرانی نیز همواره حضوری فعال در این نشست‌ها دارند و برنامه‌های خوبی را در حاشیه این نشست بین المللی به اجرا در می آورند.
گفتنی است جزئیات نشست امسال شورای حقوق بشر سازمان ملل که چندروزی است از افتتاحیه آن می گذرد به شرح زیر می باشد:
گزارش ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و عدم رخداد مجدد گروه کاری بازداشت خودسرانه
مباحثه عمومی درباره سخنرانی کمیسر عالی
کارشناسی مستقل درباره حقوق افراد مسن
گزارش ویژه آب و بهداشت
پنل اشخاص عالی رتبه درباره پنجمین سالگرد اعلامیه سازمان ملل درباره آموزش و تعلیم حقوقبشر
نشست مربوط به گروه کاری ناپدیدشدن اجباری
گزارش ویژه اشکال نوین برده داری
گروه کاری استفاده از مزدوران
گزارش ویژه زباله های خطرناک
مباحثه عمومی درباره گزارش گروه کاری حق توسعه و گزارش های موضوعی کمیسرعالی و دبیرکل
مباحثه تعاملی با کمیسیون تحقیق درباره سوریه
نتایج یوپی آر(بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها) کشورهای سورینام، سنت وینسنت و گرینادینز، ساموآ، یونان، سودان، مجارستان، پاپوآ گینه نو، تانزانیانتیگوآ و باربودا، سوازی‌لند، ترینیداد و توباگو، تایلند، ایرلند