رژیم صهیونیستی تأکید دارد شمار موشک‌های حزب الله به ۲۳۰ هزار رسیده است، و در صورت وقوع جنگی میان دو طرف، حزب الله می‌تواند روزانه ۱۵۰۰ موشک به سرزمین‌ های اشغالی شلیک کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامۀ رأی الیوم، شبکۀ دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی که دربارۀ مانور جبهۀ داخلی این رژیم پخش کرد، به نقل از مسئولان نظامی اعلام کرد که شمار موشک های حزب الله به ۲۳۰ هزار رسیده است که به سوی مواضع «اسرائیل» نشانه رفته اند؛ و در صورت وقوع جنگی میان دو طرف، حزب الله می تواند روزانه ۱۵۰۰ موشک به سرزمین های اشغال شده شلیک کند. با وجود این، آنان مدعی شدند که تنها ۱ درصد از این موشک ها می تواند به هدف های خود اصابت کند.
البته ادعای مطرح شده دربارۀ اینکه تنها ۱ درصد از این موشک ها می تواند به هدف های خود اصابت کند، با سخنان عیران مکوف، فرماندۀ لشک شمالی رژیم صهیونیستی، مغایرت دارد؛ زیرا آنگونه که پایگاه روزنامۀ معاریو به نقل از او نوشته است، هیچ منطقه ای در اراضی اشغالی فلسطین از تیررس موشک های حزب الله در امان نخواهد بود؛ یعنی هیچ نقطۀ امنی وجود نخواهد داشت.
معنای سخنان مکوف این است که با وجود پیام های اطمینان بخشی که سران رژیم صهیونیستی برای مردم خود می فرستند، خود به خوبی می دانند که در امان نگاه داشتن جبهۀ داخلی این رژیم از موشک های حزب الله دیگر محال است.