فرماندۀ نیروی دریایی رژیم صهیونیستی دربارۀ دستیابی حزب الله لبنان به موشکهای پیشرفته و جدید اظهار نگرانی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “رام روتبرگ” گفت: “دستیابی حزب الله به موشکهای پیشرفته فقط به موشکهای نوع یاخونت محدود نمی شود.”
روتبرگ که دوران فرماندهی او در پایان سپتامبر تمام می شود، به سایت روزنامه “یدیعوت احرونوت” گفت: “لبنان به ناوگانی عظیم تبدیل شده که حتی با مهمات فراوان نیز غرق نخواهد شد.”
وی خاطرنشان کرد: “ممکن است موشک‌های حزب الله از جنوب سوریه و یا برعکس به ما شلیک شود.”
این فرمانده رژیم صهیونیستی گفت که در سوریه موشکهایی مانند قدیر و موشک پیشرفته‌ای به نام قادر با برد ۳۰۰ کیلومتر وجود دارد، که نمونه‌های ارتقا یافتۀ C-802 هستند.
سرعت موشک یاخونت فراتر از صوت می‌باشد، و یکی از سناریوهای رژیم صهیونیستی برای مقابله با آنها، هدف قرار دادن سکوهای شلیک این نوع موشک است.