یکی از حاخام های رژیم صهیونیستی از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر به خاطر تداوم محاصره غزه دفاع کرد و گفت: می خواهند به او (سیسی) زیان وارد کنند اما تا زمانی که غزه را در محاصره دارد، خدا پشتیبان اوست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، حاخام “نیر بن آرتسی” در موعظه هفتگی خود درباره عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر گفت: “آنهایی که از او انتقاد می کنند، واقعیت را به طور کامل نمی بینند. رئیس جمهور مصر برای بهبود اوضاع مصر – بعد از اینکه سالهای گذشته بسیاری از منابع خود را از دست داد- همه تلاش خود را کرده است”.

به نوشته سایت صهیونیستی “کیکار هشبت”، این حاخام صهیونیست گفت: “در مصر، کسی به سیسی کمک نمی کند بلکه همه می خواهند به او زیان برسانند؛ بویژه تندروهای داعش که شاخه ای از آنها در سینا حضور دارند و همچنین عناصر حماس. اینها می خواهد زیان بزرگی به وی وارد کنند و در تلاش برای ویران کردن توانمندیهای اساسی مصر و کنار زدن او از رهبری مصر هستند تا اینکه هرج و مرج حاکم شود”.

این حاخام درباره تلاش برای ضرر رساندن به سیسی هشدار داد و مدعی شد: “مصر بدون حکومت سیسی ویران خواهد شد”.

این حاخام در ادامه خواستار همکاری با سیسی برای گذر از بحران ها و تحمل دشواریهای کنونی مصر برای ترسیم آینده ای بهتر شد.

وی ادعا کرد: “خدا فقط در یک صورت بر سیسی خشم خواهد گرفت و آنهم هم وقتی که اجازه قاچاق مهمات و سلاح و موشک به نوار غزه را بدهد”.!

این حاخام صهیونیست با طرح اینکه “مقادیر زیادی سلاح و مهمات در غزه” وجود دارد، گفت: “کثرت محل های انبار سلاح ها در نوار غزه به اندازه ای است که بسیاری فراموش می کنند که این سلاح ها را کجا گذاشته اند. پرورگار جای این انبارها را از یاد آنها برده است تا ما اسرائیلی ها را از خرابی و ویرانی محافظت کند”.

وی درباره محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت: “او با حماس همدست است. با حماس نقش بارزی در مسلح کردن این جنبش و انبار کردن مهمات در غزه داشت. او یهودیان را با سخن درباره محبت و صلح فریب می دهد. پشتیبانی خدا از اسرائیلی ها و همه حامیان آنها، جلوی هرکسی را که خواسته باشد به آنها زیان برساند، خواهد گرفت”.