داعش با منحل کردن یگان های «زنان گاز گیر» خود در استان نینوای عراق مسئولیت تازه ای به آنان محول کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع محلی در استان نینوای عراق اعلام کرد که داعش یگان های «زنان گازگیر» خود را که در بازارهای موصل فعال بودند منحل کرده و عناصر آن را در پلیس اسلامی خود به کار گرفته است.
این منبع به پایگاه شبکۀ السومریۀ عراق گفت: «داعش به شکل ناگهانی این یگان ها را منحل کرده است، تا از شدت خشم مردم موصل نسبت به اقدامات خود بکاهد».
این منبع افزود: «داعش اکنون روی جبهۀ داخلی خود متمرکز است و از فکر اجرای تمام باروهای خود در مناطق تحت کنترلش دست کشیده است. زنان گاز گیر یکی از همین ابزارها بود».
داعش برای مجازات زنانی که در معابر عمومی دستور العمل های این گروه را نقض می کردند از یگان هایی متشکل از زنان استفاده می کرد که «گازگیر» نامیده می شدند».