وزیر دفاع انگلیس از وتوی تشکیل ارتش اروپا تا زمان عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه باسلر، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در واکنش به سخنان «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر ایجاد ارتش واحد اروپایی اظهار داشت: انگلیس تا زمانی که در اتحادیه اروپا حضور دارد تشکیل ارتش واحد اروپایی را وتو می کند.

این در حالی است که مقامات آلمان و فرانسه موافقت ضمنی خود را با تشکیل ارتش واحد اروپایی اعلام کرده اند.

اعلام مواضع بیشتر در این باره در نشست اخیر رهبران اتحادیه اروپا در براتیسلاوا صورت گرفت که بدون حضور مقامی از انگلیس برگزار شده بود.

پیشتر رئیس کمیسیون اروپا تشکیل یک مقر فرماندهی مشترک برای اجرای مأموریت های نظامی اتحادیه اروپا و افزایش همکاریهای دفاعی در این اتحادیه را خواستار شد.

این اظهارات رئیس کمیسیون اروپا درست در زمانی مطرح شد که تلاشها در جهت کاهش وابستگی نظامی اتحادیه اروپا به آمریکا بار دیگر آغاز شده است.