نزدیکان خانواده حسنی مبارک رییس جمهوری اسبق مصر گفتند که سوزان همسر حسنی مبارک به پسرش جمال هشدار داده که بیشتر از حد در انظار عمومی ظاهر نشود.

به گزارش پرس شیعه؛ جمال اخیرا در شهر شیخ زاید با شماری از جوانان عکس یادگاری گرفته بود که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت.

برخی این ظهور مکرر جمال را با تمایل وی برای بازگشت دوباره به صحنه سیاسی مصر مرتبط می دانند که به گفته نزدیکان این خانوده، مادرش با آن مخالف است.

برخی از منابع که خواستند نامشان فاش نشود به مجله “الیوم السابع” گفتند، سوزان به پسرش درباره بازگشت دوباره به سیاست هشدار داده و گفته که خانواده اش جز تلخی و مرارت سودی از سیاست نبرده است.

زمانی که جمال برای بازگشت به سیاست می کوشد برادرش علاء مشغول امور اقتصادی و کسب درآمد برای تامین هزینه های خانواده اش است تا سربار محمود الجمال پدر همسر جمال مبارک که بازرگان است، نباشند.