وزیر سابق فرانسوی به انتقادهای یک خبرنگار از او درباره انتخاب نام ” زهره ” برای دخترش واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه شبکه بی. بی.سی، خانم ” رشیده داتی” وزیر سابق فرانسوی دراعتراض به انتقاد” خبرنگاری به نام ” اریک زیمور” درباره انتخاب اسم زهره برای دخترش خشمگین شد و گفت:” به خاطر علاقه ای که به مادرش دارد، نام وی را برای دخترش انتخاب کرده است”.

زیمور با این ادعا که دختر داتی به علت نام عربیش نسبت به دیگر کودکان کم تر هویت فرانسوی دارد، گفت که رفتار داتی غیر ملی است زیرا نام دخترش را از فهرست اسامی رسمی و فرانسوی – مسیحی انتخاب نکرده است.

زیمور در برنامه ای در یکی از شبکه های تلویزیونی فرانسه با طرح این ادعا، عمل به قانونی را خواستار شد که بر اساس آن، اسامی نوزادان را بر اساس قانون مجاز در فرانسه انتخاب کنند.

این قانون که ۲۰۰ سال پیش به دست ناپلئون بناپارت تصویب شده بود، درسال ۱۹۹۳ لغو شد.

این سیاستمدارکه قبلاً وزیر دادگستری فرانسه بوده است، اظهارات داتی را ” بیمارگونه ” توصیف کرد و گفت :” آیا این مساله که نام مادرت را برای دخترت انتخاب کنی، مساله زشت و بدی است، من مادرم را دوست دارم و به همین دلیل، نام او یعنی زهره را برای دخترم انتخاب کردم و این کاری است که روزانه میلیون ها فرانسوی انجام می دهند”.

اریک زیمور که به انتخاب نام زهره معترض بوده ، همچنین اتهاماتی را به ” مارین لوپن ” رهبر جبهه ملی فرانسه وارد کرد و گفت :” لوپن به اندازه کافی راستگرا نیست و اسامی مانند زهره و نام زین الدین زیدان بازیکن فوتبال باعث می شود که دارندگان این نام ها، کمتر هویت فرانسوی داشته باشند”.