نیروهای امنیتی سومالی در ادامه مبارزه خود با گروه تروریستی الشباب، موفق شدند که شهر الواق را از کنترل عناصر این گروه تروریستی خارج کرده و بر آن مسلط شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی سومالی پس از درگیری های سنگین با عناصر گروه تروریستی الشباب موفق شدند آنها را از یکی از شهرهای سومالی بیرون کنند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی سومالی که از سوی نیروهای آفریقا حمایت می شوند، کنترل شهر الواق واقع در مقابل کشور کنیا را از دست تروریست های الشباب خارج کرده و بر این شهر مسلط شدند.

عناصر گروه تروریستی الشباب ۵ سال پیش از موگادیشو پایتخت سومالی بیرون رانده شدند اما از آن زمان به بعد حملاتی را علیه دولت این کشور که مورد حمایت جامعه بین المللی است، انجام می دهند.

گفتنی است الشباب که از گروه های تروریستی وابسته به القاعده به شمار می آید، سال ها است در سایه سکوت دولت های غربیِ به ظاهر مبارز با تروریسم؛ برای سرنگونی حکومت سومالی به بهانه تشکیل حکومت اسلامی به اقدامات تروریستی در این کشور مبادرت ورزیده و تا کنون تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی در این کشور را کشته و یا مجروح کرده است.