انفجار در شهر نیویورک آمریکا ۲۹ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛”بیل دوبلاسیو” شهردار نیویورک روز یکشنبه اعلام کرد که این انفجاردر منطقه “چلسی” روی داد.
وی تأکید کرد که این انفجار عمدی بود، با این حال هنوز نشانه ای درخصوص تروریستی بودن آن وجود ندارد.
در این انفجار ۲۹ نفر مجروح شدند، و وضعیت یکی از مجروحان خطرناک اعلام شده است.