سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در اعتراض به اهانت نماینده امریکا که نشست فوق العاده شورای امنیت را حیله روسیه توصیف کرده بود، این نشست را ترک کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “القدس العربی”، ویتالی چورکین پس از ترک نشست فوق العاده شورای امنیت که به درخواست کشورش بعد از حمله هوایی امریکا به سوریه برگزار شده بود گفت: “تا به حال استبداد امریکایی را به این شکل ندیده بودم.”
چورکین گفت که “سامانتا پاور” همتای امریکایی وی به وی گفته است که اهمیتی نمی دهد که او چه می خواهد بگوید چون این نشست اساسا “حیله” روسیه است.

این حرف خشم چورکین را برانگیخته و باعث خروج او از این نشست شد.
سفیر روسیه در سازمان ملل افزود: ” حمله هوایی امریکا به سوریه در این مقطع زمانی بسیار خطرناک و در واقع شک برانگیز است. لذا ما می بایست مراتب را به شورای امنیت می کشاندیم و این کار را کردیم.”
سامانتا پاور، نماینده امریکا در سازمان ملل اندکی قبل از آغاز نشست فوق العاده شورای امنیت گفت که خشم روسیه از حمله هوایی امریکا به نیروهای دولتی سوریه و دعوت به برگزاری این نشست، ترفند و حیله ای بیش نیست.