کتاب «ساخت زبان فارسی امروز» نوشته وحید رنجبر توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش پرس شیعه،کتاب «ساخت زبان فارسی امروز برپایه نظریه گشتار زایایی» نوشته وحید رنجبر به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

تا به حال چند دستور زبان فارسی بر پایه نظریه‌های زبان شناسی تالیف و چاپ شده است که هر کدام ویژگی‌ها و کاستی‌های خود را دارند. از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی» نوشته محمدرضا باطنی، «دستور مختصر و دستور مفصل امروز» نوشته خسرو فرشیدورد، «دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی» نوشته شهرزاد ماهوتیان، «نحو زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی» نوشته سیدعلی میرعمادی، «دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتار زایایی» نوشته مهدی مشکوه الدینی و «شیوه استدلالی نحوی» نوشته علی درزی اشاره کرد.

در کتاب «ساخت زبان فارسی امروز» با بهره گیری از نظریه های زبان شناسی جداشده از نظریه گشتار زایایی مانند زبان معیار، حاکمیت و مرجع گزینی، ایکس _ تیره و… سعی شده از نظریه‌ای که بهتر، جامع تر و آسان تر می توان هر بخش از زبان فارسی را توصیف و تبیین کرد، بهره گرفته شود و صرفا از یک نظریه، پیروی نشود.

نویسنده در این اثر، بنا نداشته اصول نظری دستور زبان را آموزش دهد و اصطلاحات نظری کمتر توضیح داده شده اند؛ مگر در جایی که توصیف و توضیح یک اصطلاح شرح قاعده دستوری را واضح‌تر کرده باشد.

کتاب «ساخت زبان فارسی امروز» ۳ بخش اصلی دارد که هر بخش به بخش های مختلف و متعددی تقسیم می شود. بخش اول «کلیات زبان شناسی» نام دارد و دو فصل دیگر نیز با نام‌های «عناصر جمله» و «جمله» از پی آن می آیند.

این کتاب با ۱۱۹ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۷۰ هزار ریال منتشر شده است.