وزیر دفاع آلمان تمدید حضور نظامی این کشور در افغانستان را نهایی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، «اورزلا فون درلاین» وزیر دفاع آلمان روز گذشته در گفتگویی از تمدید حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان خبر داد.

وزیر دفاع آلمان در گفتگو با گروه خبری فونکه همچنین اظهار داشت: نیروهای نظامی آلمان آمادگی حضور برای مدت زمان بیشتر از آنچه از قبل تعیین شده بود را دارند.

این در حالی است که وی در سخنان امروز خود در برلین با نهایی کردن تمدید حضور نظامی در افغانستان گفت: نه تنها نیروهای نظامی آلمان که نیروهای حافظ صلح مستقر در افغانستان باید تا زمان برقراری آرامش نسبی در این کشور به ماموریت خود ادامه دهند.

پس از وقوع جنگ در افغانستان و حضور نظامی آلمان در این کشور قرار بود نیروها تا سال ۲۰۱۴ به ماموریت خود پایان دهند که این امر صورت نگرفت و در دوره های مختلف زمانی مدت آن تمدید شد.