کارشناسان و تحلیلگران روس هشدار دادند که حمله هوایی جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا، به مواضع ارتش سوریه در دیر الزور به شکست توافقات مسکو و واشنگتن درباره سوریه و بحرانی تر شدن اوضاع خاورمیانه منجر می شود و حزب جنگ طلب آمریکا در حال سوق دادن جهان به سوی جنگ جهانی سوم است.

به گزارش پرس شیعه؛ آندره تیخنوف کارشناس مرکز تحلیل سیاسی گفت که بر اساس منطق آمریکا گویی باید هر گونه توافق با روسیه حتی درباره رفتن اسد فقط با شروط آمریکایی باشد اما روشن است که روسیه هرگز این را نمی پذیرد و به همین دلیل حمایت غیرعلنی آمریکا از تروریست ها ادامه خواهد یافت.

پایگاه اینترنتی راشا تودی به نقل از تیخنوف گزارش داد: باید از توهم مبارزه مشترک ضد تروریسم بین المللی رهایی یافت، باید خودمان بدون توجه به جامعه جهانی در برابر تروریست ها بایستیم.، اگر ضعف نشان دهیم ترورست ها به حمله در سوریه و تمام جهان ادامه خواهند داد.
حمله آمریکا به سوریه نقض آشکار توافق آتش بس

ایگور کروچنگو سردبیر مجله دفاع ملی گفت: آمریکا به سیاست یک بام و دو هوا و رفتار دوگانه ادامه می دهد پس باید به طور دقیق درباره جزییات حمله به ارتش سوریه تحقیق شود، این حمله نقض آشکار توافق آتش بسی بود که با دشواری میان مسکو و واشنگتن تحقق یافت.
این کارشناس روس گفت که آنچه به وقوع پیوست تلاشی چالش برانگیز برای شکست آتش بس بود.

مخالفت آمریکا با افشای ماهیت توافق با روسیه
عبدالله ناجییف رییس صندوق سیاست سازنده گفت: رویدادهای اخیر سوریه خطرناک است و مخالفت آمریکا با افشای ماهیت توافق درباره آمریکا نشانه آن است که این توافقات از سوی آمریکا موقتی بوده و تاکتیکی نیست.
وی افزود: حمله هوایی آمریکا نشانه آن است که آمریکا با رفتارش طرف روس را به اتخاذ تدابیر تلافی جویانه علیه معارضین مورد حمایت ائتلاف آمریکا وادار می نماید تا وجهه روسیه در برابر جامعه جهانی مخدوش شده و احساسات ضد روسی در جهان افزایش یابد.

هیچ پیشرفتی در بحران سوریه تا انتخابات آمریکا حاصل نمی شود
این کارشناس گفت، روسیه برای حل دیپلماتیک بحران می کوشد اما واکنش آمریکا به دعوت مسکو برای برگزاری جلسه شورای امنیت باعث مخدوش شدن اعتماد، میان طرفین می شود و هیچ پیشرفتی در بحران سوریه تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حاصل نمی شود.

حزب جنگ طلب آمریکا
آلکسی مارتینوف مدیر آکادمی بین المللی کشورهای نوین خاطرنشان کرد، حزب جنگ طلب عامل بمباران ارتش سوریه در دیر الزور بود که این حزب به شکل گسترده ای در آمریکا فعال است.
وی ادامه داد: این حزب از برقراری روابط سالم میان مسکو و واشنگتن راضی نیست و به همین دلیل تمام تلاش خود را برای لغو توافق روسی ـ آمریکایی به کار بسته است که این همسو با روند تبلیغات انتخاباتی در آمریکا بوده و همزمان جهان را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار می دهد.