دعوت از ” سمیره رجب” نماینده ویژه دفتر پادشاهی بحرین که حامی صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق است، درمحافل سیاسی و مردمی کویت جار و جنجال به پا کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه کویتی ” الوسط” نوشت: ” قرار است که سمیره رجب به دعوت شورای ملی فرهنگ و هنر کویت درماه سپتامبر (اوایل مهر ماه) در همایشی با عنوان ” تقویت هویت ملی خلیجی” مشارکت کند.

سیاستمداران کویتی استیضاح وزیر اطلاع رسانی کشورشان را به خاطر دعوت از سمیره رجب و میزبانی از نماینده ویژه دفتر پادشاهی بحرین خواستار شده اند.

روزنامه کویتی “القبس” نیز نوشت: “یوسف الزلزله” نماینده کویتی، سمیره رجب را به علت انتشار مقاله اش با عنوان ” فقط با نائل شدن به شهادت از دنیا می رفت” در مدح صدام معدوم که با حمله نظامی و اشغال کویت به کشتار مردم این کشور و ویرانی آن مبادرت کرد، به باد انتقاد گرفت.

سمیره رجب در مدح صدام که در سال ۱۹۹۰ کویت را اشغال کرد و به کشتار کویتی ها پرداخت و کشورشان را ویران کرد، نوشته بود: ” صدام مشوقی برای مبارزه و سمبلی برای مقاومت است، ای ابا عدی، این ها کلماتی در مدح و تمجید تو نیست، بلکه پیامی برای اعلام وفاداری و یادآوری از سوی شرافتمندان و آزادگان امت عربی است که دردوره این رهبر عربی زندگی کردند و در حکومت او، طرح نهضت جدید عربی را مشاهده کردند”.

” یوسف الزلزله” نماینده کویتی در واکنش به این مقاله، آنرا وقیح خوانده و با انتقاد از سمیره رجب به علت مدح صدام جنایتکار، خاطرنشان کرد، ” گویی که اشغال کویت از سوی صدام و تخریب آن و کشتن زنان و مردانش و درد و رنج کویتی ها و از دست دادن عزیزانشان، برای ما اهمیتی ندارد و مصیبت اینجاست که اقدامات صدام ملعون و مقبور که نویسنده طرفدار بعثی ها دراین مقاله درباره آن نوشته است، از صدام سمبلی برای مبارزه و پایداری ساخته است”.

الزلزله گفت :” کسی که به احساسات کویتی ها احترام نگذارد، مورد احترام نیست، زیرا اگر زمان به عقب برگردد و آن ها هم مصیبت هایی مشابه مصیبت های ما را ازطرف صدام و امثال وی تحمل کنند، در این صورت به رفتار نامعقول خود بیشتر پی خواهند برد”.

وی با خطاب به دولت کویت افزود: ” ای دولت ضعیف! اهانت به کویتی ها کافی است و میزبانی از این بعثی به هر دلیلی که باشد، دلیل دیگری برای مقابله با دولت و بازخواست آن به علت نادیده گرفتن کرامت کویتی ها به شمار می رود”.

” خلیل الصالح ” نماینده کویتی نیز دعوت از سمیره رجب برای سخنرانی در همایش موسوم به تقویت هویت ملی خلیجی در کویت با ادعای آموزش درس وحدت به کویتی ها را محکوم و میزبانی چنین همایش ها و سخنرانی های نامطلوب را با حضور کسانی که برای صدام می گریند، رد کرد و گفت که باید به خانواده های شهدا احترام بگذاریم و کرامت مردم کویت را حفظ کنیم.

شبکه های اجتماعی با هشتگی تحت عنوان ” با ورود سمیره رجب به کویت مخالفم” به عرصه ای برای موضع گیری های مختلف درباره این موضوع تبدیل شده اند.

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی به نقل از خانمی که تصمیم به مشارکت دراین همایش داشت، نوشت که دراعتراض به حضور سمیره رجب درکویت، از حضور دراین همایش خودداری می کند.