اراک – قائم مقام وزیر کشور گفت: دولت طی سه سال اخیر در حوزه های مختلف گام های موثر برداشته که نادیده گرفتن این تحولات دور از انصاف است.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد حسین مقیمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در سیاست خارجی با برجام دنیا ما را به عنوان کشور دارای انرژی هسته ای پذیرفت.

وی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم با برجام همه مشکلات کشور حل شود، غلط است ولی برجام سبب شد راه برای پیشرفت باز شده و معاملات اجباری با کشورهای خارجی به معاملات اختیاری تبدیل شود.

وی اظهارداشت: دولت تکالیفی بر عهده دارد و براساس قانون به طور شایسته در چارچوب سیاست های نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی حرکت می کند و احترام به قانون و اجرای قوانین سر لوحه کار دولت است.

مقیمی بیان داشت: این دولت می تواند ادعا کند که در زمینه مصوبات تطبیقی با مجلس نسبت به دولت های گذشته کمترین مغایرت را دارد.

وی افزود: دولت در حوزه امنیت داخلی، امنیت مرزها، تامین معیشت مردم، کاهش تورم از نرخ ۴۳درصد به ۱۰درصد، حوزه سلامت ، محیط زیست، سیاست خارجی و پیاده کردن اهداف اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده است.

مقیمی تصریح کرد: در حوزه سلامت ۱۱هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و هزینه های درمانی از ۷۰درصد به هفت درصد برای شهروندان و سه درصد برای روستاییان درنظر گفته شد که این روند با هدف ارتقای حوزه سلامت ادامه دارد.

وی اضافه کرد: دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی با قدرت وارد شده و استانداران در حوزه ماموریت خود به خوبی این مهم را دنبال می کنند.