جریان وفای اسلامی بحرین از سازمان ملل متحد خواست به مردم این کشور کمک کند که بتوانند نظام سیاسی و سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ “سید مرتضی السندی” سخنگوی این جریان از نهادها و سازمان های بین المللی حقوقی خواست از اقدامات حکومت بحرین در زمینه نقض حقوق مردم از جمله ظلم و ستم های قومی و هدف قرار دادن بالاترین مقام مرجعیت این کشور جلوگیری کنند.

“باقر درویش” مسئول اطلاع رسانی انجمن حقوق بشر بحرین نیز گفت: هیئت وابسته به دولت بحرین در شورای حقوق بشر در ژنو در پاسخ به نقض حقوق بشر در بحرین؛ همچنان سیاست انکار و فرار از اتهامات محافل بین المللی در زمینه حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است.