رئیس جمهور سوریه چهارشنبه فرمان عفو عمومی برای جرایم مربوط به خدمت سربازی قبل از تاریخ ۱۷/۲/۲۰۱۶ را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از خبرگزاری سوریه”سانا”، فرمان عفو شماره ۸ سال ۲۰۱۶ بشار اسد، مرتکبان جرایم فرار داخلی و خارجی و جرایم مربوط به خدمت سربازی قبل از تاریخ امروز (۱۷/۲/۲۰۱۶) را شامل می شود.

این دستور تنها زمانی متواریان و فراریان داخلی را شامل خواهد شد که ظرف ۳۰ روز خود را به مراجع ذی ربط معرفی کنند؛ فراریان به خارج نیز باید ظرف ۶۰ روز خود را معرفی کنند تا مشمول این حکم قرار گیرند.

بشار اسد تاکنون چندین بار فرمان عفو صادر کرده است.