در زمانهای گذشته نمک به عنوان دستمزد به سربازان پرداخت می شد به ویژه در ارتش رومانی این مساله متداول بود ولی اکنون این ماده خوارکی به کم ارزش ترین مواد غذایی مبدل شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری “اوقات الشام “، در گذشته برای نمک ارزش زیادی قائل بودند به اندازه ای که مردم اطراف منابع نمک جوامع خود را می ساختند، مثلا در انگلیس مردم هرجا که نمک بود و در پایان اسم منطقه ای که wich (سرشار) داشت، مانند Norwich یا روستای Sandwich محل زندگی خود را همانجا انتخاب می کردند.

یک واقعیت تاریخی دیگر که باید درباره نمک بدانید این است که شهر Solnitsata قدیمی ترین شهر اروپا در بلغارستان است که به داشتن نمک معروف بود.
ارتش رومانی در گذشته نمک را به عنوان دستمزد به سربازان می داد و سربازان رومانی در برابر تلاشهای خود نمک دریافت می کردند.
این منبع هم چنین اصل کلمه انگلیسی دستمزد ( Salary ) را( Salt ) یعنی نمک می داند.