دارالافتای مصر انتخاب اسامی عبدالنبی، عبدالملک و عبدالرسول را مجاز دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، دارالافتای مصر اجازه داد مردم این کشور اسامی عبدالنبی، عبدالملک و عبدالرسول را برای فرزندان خود انتخاب کنند.

ناظران تأکید کردند که این فتوا برخلاف نظر علمای عربستان سعودی است که به اجماع انتخاب اسامی عبدالنبی و عبدالرسول را مجاز ندانسته اند.

در متن فتوای شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی عربستان سعودی آمده است که بندگی برای غیر از خدا جایز نیست.