یک فروند هواپیمای سعودی امروز(دوشبنه) به صورت اضطراری در فرودگاه بین المللی قاهره بر زمین نشست.

به گزارش پرس شیعه؛ این هواپیما که از شهر جده در غرب عربستان به سمت نیویورک در حال پرواز بود، به دلیل فوت ناگهانی یک تبعۀ آمریکایی عرب تبار در فرودگاه قاهره فرود اضطراری انجام داد.

خلبان هواپیمای سعودی بعد از آن که حال عثمان.ع، ۶۷ ساله ناگهان رو به وخامت گذاشت از برج مراقبت فرودگاه قاهره اجازۀ فرود خواست. اما بعد از ورود پزشک به هواپیما مشخص شد که مسافر مذکور از دنیا رفته است.

هواپیما بعد از انتقال جسد به بیمارستانی در قاهره، به مسیر خود ادامه داده است.