در پی حمله هوایی به بیمارستانی تحت مدیریت سازمان پزشکان بدون مرز در ادلب، نماینده سوریه در سازمان ملل با انتقاد از سازمان پزشکان بدون مرز، این سازمان را به فعالیت به نفع سازمان اطلاعات فرانسه متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه، بشار جعفری، پس از کشته شدن دستکم ۱۱ نفر در حمله ای هوایی به بیمارستانی تحت مدیریت سازمان پزشکان بدون مرز در ادلب، از سازمان پزشکان بدون مرز انتقاد کرد و آن را به فعالیت به نفع سازمان اطلاعات فرانسه متهم کرد.

به نوشته “روسیا الیوم”، وی افزود: این بیمارستان بدون رایزنی قبلی و هماهنگی با دولت سوریه، از سوی شبکه موسوم به پزشکان بدون مرز فرانسوی احداث شده بود.

جعفری گفت: مسئولیت کامل این حادثه به عهده سازمان پزشکان بدون مرز است؛ زیرا با دولت سوریه هماهنگی نکرده بود. سازمان پزشکان بدون مرز با مجوز دولت سوریه فعالیت نکرده است.

نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا دست به این حمله هوایی علیه بیمارستان زده است.