در قالب برنامه جامع حمایت از پناهندگان، روز پنجشنبه تعداد سی و یک نفر از زنان ایزدی قربانی جنایات داعش در عراق به همراه فرزندانشان به شهر تولوز فرانسه رسیدند.

به گزارش شیعه پرس؛ در قالب برنامه دولت فرانسه مبنی بر حمایت از پناهندگان، هفته پیش دولت این کشور با پذیرش تعداد ۳۱ نفر از زنان ایزدی عراق که همگی آنها قربانی جنایات داعش در این کشور هستند موافقت کرد و روز پنجشنبه اولین گروه از این پناهندگان به شهر تولوز فرانسه رسیدند.

در مجموع از آغاز سال میلادی گذشته تعداد ۱۵۱ نفر از زنان ایزدی کشور های عراق و سوریه در قالب طرح جامع پیشنهادی امانوئل مکرون با موضوع حمایت از پناهندگان اقلیت های مذهبی که توسط مجلس ملی فرانسه نیز به ثبت رسید، وارد خاک فرانسه شده اند که با موافقت دولت، این زنان با گذشت مدت زمانی مشخص و طی مراحل قانونی قادر به اخذ اقامت و در شرایطی حتی اخذ تابعیت نیز خواهند بود.