مراسم نماز عید با حضور مسلمانان در مسجد پدونگتام، مسجد الهدی در شهر بانکوک و مرکز دارالزهرا در شهر باتالونگ در جنوب تایلند برگزار شد.

به گزارش شیعه پرس؛ نماز عید قربان در نقاط مختلف تایلند برگزار شد.

در این راستا مراسم نماز عید با حضور مسلمانان در مسجد پدونگتام، مسجد الهدی در شهر بانکوک و مرکز دارالزهرا در شهر باتالونگ در جنوب تایلند برگزار شد.

تصاویر زیر بخش هایی از مراسم نماز عید در این مراکز را نشان می دهد.