نظامیان صهیونیست دو جوان فلسطینی را در شهر الخلیل به شهادت رساندند.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: دو جوان به نامهای مهند و امیر الرجبی در شهر الخلیل به شهادت رسیدند.

یک فلسطینی نیز صبح دیروز (دوشنبه) به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی در قدس اشغالی زخمی شد.
این فلسطینی دو تن از نیروهای صهیونیستی را نزدیک باب الساهره با سلاح سرد زخمی کرده بود.

اراضی فلسطین اشغالی، ازابتدای اکتبر گذشته شاهد انتفاضه و قیام مردمی در برابر سرکوبگری و اشغالگران صهیونیست است.