فرانسوی‌ ها، یک دانشجوی دختر مسلمان استرالیایی را به دلیل پوشیدن لباس شنای اسلامی (موسوم به بورکینی) از یکی از مناطق ساحلی بیرون کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ زینب الشلح، دانشجوی ۲۳ ساله رشته پزشکی در گفت وگو با رسانه های استرالیا گفت: برای ابراز همبستگی با زنان مسلمان آنجا به این کشور مسافرت کرده بودم.

شبکه هفت تلویزیون استرالیا با نمایش فیلم کوتاهی، نشان داد که افراد محلی در ساحل ریویرا با نگاهی تحقیرآمیز به آنها نگاه کرده و آنها را تهدید کردند که ساحل را ترک کنند زیرا در غیر این صورت با پلیس تماس خواهند گرفت.
دادگاه اداری عالی فرانسه، ممنوعیت پوشیدن بورکینی را که در بسیاری از مناطق ریویرا فرانسه اعلام شده بود، لغو کرد.
برخی شهرداران فرانسه که قانون ممنوعیت پوشیدن بورکینی را اعمال کرده اند، مدعی هستند این لباس که همه بدن را می پوشاند، نماد اسلام است و پس از حمله انتحاری در نیس در ماه ژوئیه، تحریک آمیز است.

الشلح افزود: من و خانواده ام برای شناخت بهتر و بیشتر وضعیت فرانسه بدانجا مسافرت کردیم تا اگرکمکی از دستمان برمی آید برای این دختران انجام دهیم تا زندگی طبیعی خود را داشته باشند.
این فیلم که یکشنبه شب از شبکه هفت پخش شد شخصی را نشان می داد که الشلح و خانواده اش را تهدید می کرد در صورت ترک نکردن ساحل به پلیس اطلاع خواهند داد.

برخی افراد حاضر در ساحل به وی اشاره کرده و برخی نیز به وی توهین می کردند.

الشلح گفت: افراد حاضر در ساحل از حضور ما در آنجا ناراحت بودند در حالی که در این ساحل پوشیدن بورکینی آزاد است.
وی افزود: پس از این ماجرا روند اخراج من از این ساحل آغاز شد و خدا بهتر می داند به کجا ختم خواهد شد.

این دانشجوی دختر مسلمان استرالیایی خاطرنشان کرد: این دیدگاه که تمایل زنان مسلمان به پوشاندن مو و صورت ناشی از سرکوب است؛ نادرست است.
وی افزود: این مساله خیلی مسخره است.
الشلح گفت: حجاب نشانه عقیده و دین من است و استفاده از حجاب در ساحل مردم را به تمرکز بر درون و نه ظواهر افراد وا می دارد.
“پولین هانسن ” رئیس حزب “امت واحده ” که با مهاجرت به استرالیا مخالف است، هفته گذشته ممنوعیت استفاده از روبند را خواستار شد و ادعا کرد: استرالیا با خطر یورش مسلمانان روبروست.
“عاهده زانیتی” زن استرالیایی طراح بورکینی نیز خاطرنشان کرد: این پوشش نشانه آزادی و زندگی سالم و نه سرکوب است.
وی افزود: این پوشش استرالیایی است و درهمین جا نیز طراحی شده است.