یک هواپیمای سعودی پس از گزارش خلبان درخصوص تهدید امنیتی، در فرودگاه پایتخت فیلیپین تحت کنترل قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ خلبان این هواپیما که از جده عازم مانیل بود، پیش از فرود به برج مراقبت فرودگاه مانیل درباره وقوع هواپیما ربایی و تهدید امنیتی خبر داده بود.
خبرگزاری رویترز خاطرنشان کرد که هواپیمای مذکور پس از فرود، تحت کنترل امنیتی قرار گرفت.
هنوز دلیل این ماجرا اعلام نشده است.
با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خطوط هوایی در فرودگاه ریاض دلیل وقوع این ماجرا را “هشدار اشتباه” عنوان کرد.