یکی از اعضای خانواده پادشاهی کویت به دلیل توهین به امیر این کشور به سه سال حبس محکوم شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه جنایی کویت سه شنبه (امروز) «عبدالله سالم الصباح» یکی از اعضای خانواده پادشاهی کویت را به سه سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم کرد.

بر اساس گزارش وبگاه «عربی ۲۱»، حکم مربوطه به دلیل توهین به « صباح احمد جابر الصباح» امیر کویت برای وی صادر شده است.

بنا به گفته یک مقام قضایی، شخصی مذکور که یکی از نوه‌های برادر امیر کویت است، به پرداخت ۵۰۰۱ دینار کویتی (۱۶ هزار دلار) نیز به دلیل توهین به «محمد عبدالله المبارک الصباح» وزیر مشاور در امور کابینه کویت نیز محکوم شده است.