مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود:همه دوستداران اهل بیت(ع) در معنا به سوی خدا می‌روند. پیغمبر(ص) فرمود: امّت من رو به بهشت می‌رود مگر آنکه صلوات را فراموش کند. معلوم می‌شود همه امّت رو به بهشت می‌روند مگر آنکه صلوات را فراموش کنند یا عوض کنند.

 مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: همه دوستداران اهل بیت(ع) در معنا به سوی خدا می‌روند. پیغمبر(ص) فرمود: امّت من رو به بهشت می‌رود مگر آنکه صلوات را فراموش کند. معلوم می‌شود همه امّت رو به بهشت می‌روند مگر آنکه صلوات را فراموش کنند یا عوض کنند و آل را در آن نگویند. این کارها راه بهشت را کور می کند. و الاّ همه مسلمانان رو به بهشت می‌روند. بچه هستیم جوان می‌شویم بعد پیر می‌شویم. راه می‌رویم، بالا و پایین می‌رویم، نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم، هر کاری که انجام می‌دهیم رو به بهشت هستیم. منتهی مشروط به اینکه به سلامت راه برویم.

اگر سلامت برویم هم سریع‌تر می‌رویم هم عطر بهشت را از راه دور استشمام می‌کنیم. تا بهشت هفتاد سال وقت است اما عطر آن از هم اکنون از همین حالا ما را می‌گیرد. هفتاد سال اشاره به عمر دنیاست. یعنی ای عزیزان بدانید که هنوز به سن بلوغ نرسیده می‌توان بوی بهشت را شنید. وقتی می‌گوید هفتاد سال، اشاره به متوسط سن امّت دارد. لذا فرموده بوی بهشت، هفتاد سال جلو می‌آید. یعنی به پیشواز مومنین می‌آید. یک وقت نگویید حالا جوان هستم، اول جوانیم است. همان اول جوانی بوی بهشت را استشمام کن. از همان زمان می‌توانی بوی بهشت را استشمام کنی. بوی بهشت هم صحّت طریق می‌آورد هم سرعت طریق می‌آورد هم باعث می‌شود انسان مسیر را گم نکند.

کتاب طوبای محبّت جلد دوم – ص ۱۸۵
مجالس حاج محمّد اسماعیل دولابی