مبلغ سعودی از وضعیت رسانه‌ های این کشور برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در دنیا، در مقایسه با رسانه‌ های ایران انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛”محمد العریفی” در پیامی در تویتر خود نوشت: چرا ایران و دنیا را با رسانۀ محلی خطاب قرار می‌دهیم! درحالی‌که رسانه‌های این کشور (ایران) اعراب و دنیا را به همه زبان‌ها خطاب قرار می‌دهند!
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت رسانه‌های سعودی در دنیا افزود: شبکه‌های تأثیرگذار ما به زبان‌های دیگر کجا هستند؟
این اظهارات العریفی، با انتقاد کاربران از شبکه‌های سعودی همراه شد.
بیشتر کاربران در نظرات خود در صفحه العریفی، شبکه‌های وابسته به دولت عربستان را به تلاش برای فاسد کردن جوانان متهم کردند.
کاربری به نام “ریاض الودعان” در تأیید اظهارات العریفی در صفحه تویتر او نوشت:  متأسفانه رسانه‌های ما، به شدت مشغول فاسد کردن جوانان ما هستند..
کاربری به نام “علی العراقی” هم با تمسخر شبکه های مبلغان افراطی سعودی نوشته است: هنگامیکه غمگین می شوم به شبکه‌های شما مانند وصال و غیره نگاه می‌کنم، تا کمی بخندم ..