یک نویسنده و پژوهشگر ترکیه‌ای گفت وابستگان حزب عدالت و توسعه، با نفوذ اردوغان، ۸۰ درصد رسانه ای نوشتاری، دیداری و شنیداری ترکیه را زیر سیطرۀ خود در آورده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامۀ هسپرس مغرب، “زاهد گل” نویسنده و پژوهشگر ترکیه ای گفت: «اردوغان توانسته است خود را بر رسانه های ترکیه تحمیل کند».
او با اشاره به اینکه «اردوغان، پیش از رسیدن به قدرت، به خوبی اهمیت رسانه ها را درک کرده بود»، افزود: «تجار حامی حزب اردوغان تواسته اند نیمی از روزنامه های ترکیه را در اختیار بگیرند. این در حالی است که این روزنامه ها پیشتر در اختیار تاجرانی با گرایش های تند سکولار بود».