در حالی که دیپلمات های دوست و دشمن سوریه، به آب در هاون کوبیدن در مجمع عمومی سازمان ملل مشغول بودند، هزاران کیلومتر آن سوتر، در شهر شرقاط، اقداماتی عملی در حال انجام است.

به گزارش پرس شیعه؛ “خلیل حرب” در مقاله ای در روزنامۀ لبنانی السفیر نوشت: حیدر العبادی نخست وزیر عراق، از آغاز عملیات نظامیِ آزادسازی شهر شرقاط خبر داد. این شهر در ۱۲۰ کیلومتری موصل واقع شده است. اما ژنرال “جوزف دانفورد”، رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکایی، تاریخ آزادسازی موصل را ماه اکتبر اعلام کرد که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؛ به این امید که پیروزی در این جنگ، به نفع هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تمام شود.

در این میان، آتش بس سوریه، همچنان در کما به سر می بَرد و اظهارات مسئولان آمریکا و روسیه و دیگران برای نجات آن، تاکنون سودی نبخشیده است. حتی نشست “گروه بین المللی حمایت از سوریه” نیز نتوانست در کالبد مردۀ آتش بس، جانی تازه بدمد و آتش بس، همچنان در انتظار فرونشستن غبار کشمکش میان واشنگتن و مسکو است.

اما مهم ترین مساله در این شرایط، وقایع میدانی عراق است، که از نظر جغرافیایی، سرنوشتی مرتبط با سوریه دارد. از آن جا که جنگ موصل، در آستانۀ آغاز است، امکان دارد که آمریکایی ها از این جنگ به عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن سوریه بهره گیرند.

شاهدان بومی خبر دادند که عناصر تروریست داعش، دور موصل، خندق هایی آتشین کشیده اند تا بتوانند پیشروی نیروهای عراقی به سمت آن را کُند کنند؛ آن ها فقط یک مسیر را از این شهر باز گذاشتند که به سمت صحرای غرب عراق و از آن جا به مرزهای سوریه می رود؛ به این ترتیب، وقتی عرصۀ موصل بر داعشی ها تنگ شود، رقه و مناطق دیرالزور به روی آن ها باز خواهد بود.

در واقع، از تابستان ۲۰۱۴ که ابوبکر بغدادی، خود را خلیفۀ عراق و سوریه خواند؛ آمریکایی ها پنهان نکردند که طرح شکست دادن داعش در عراق و مجبور کردنِ عناصر این گروه تروریستی به عقب نشینی به سوریه را در سر می پرورانند.