یک منبع یمنی از برخورد یک موشک زلزال ۳ به پایگاه نظامی سعودی در نجران خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع یمنی تأکید کرد که بر اثر اصابت موشک “زلزال ۳” نیروهای مشترک یمنی به پایگاه “رجلاء” سعودی در نجران چندین نظامی عربستانی کشته و یا مجروح شدند.

نیروهای مشترک یمنی، ارتفاعات و مواضع متعدد نیروهای سعودی در شهر “کرش” در استان لحج در جنوب غرب کشور را آزاد کردند.

در این عملیات ده ها تن از مزدوران کشته و مجروح شدند.
منابع یمنی همچنن از حمله نیروهای مشترک یمنی به پایگاه شبه نظامیان متجاوز در غرب “کهبوب” خبر دادند.
در استان “جوف” نیز نیروهای یمنی مواضع مزدوران در شرق “الحزم” را زیر آتش گرفتند.

یک سرباز سعودی نیز در منطقه “المعنق” کشته شد.