پلیس دبی راز جنایت پیچیده ای را که در آن جنازه زنی بدون سر و دست در منطقه “الورقاء” در دبی پیدا شده بود، کشف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری “شام تایمز”، رئیس پلیس دبی اعلام کرد که اداره تحقیقات جنایی هویت این قربانی را کشف کرده است.
اداره تحقیقات جنایی دبی گفت که این جنازه متعلق به یک خدمتکار فیلیپینی به نام (م.س.ل) است که در ابوظبی کار می کرد.
رئیس پلیس دبی خاطرنشان کرد که تیمی از متخصصین، مأمور جمع آوری اطلاعات درباره مقتول شدند. این تیم پس از بررسی ها و تحقیقات به هویت کسی که در این جنایت دست داشته و از نزدیکان مقتول بوده است، به نام (ج.ا.س) پی برد. این تیم پس از کشف محل اقامت و حمله به آپارتمان وی و بازرسی محل سکونت، وی را دستگیر کرده و با خود بردند.
رئیس پلیس دبی مدعی شد که قاتل یک قصاب است که به صورت غیر قانونی کار می کرد، و تحت تأثیر فیلم های “زامبی” دست به این جنایت زد.
وی افزود: “پرونده این قتل با دریافت گزارشی مبنی بر کشف جنازه یک زن زیر درختی در پیاده رو خیابان منتهی به نیروگاه برق و آب دبی در منطقه الورقاء به جریان افتاد. یکی از کارگران شهرداری دبی این جنازه را پیدا کرده بود.”
کارگران خارجی با بیش از دویست ملیت مختلف در دبی مشغول به کار هستند؛ با وجود ادعای دولت امارات مبنی بر رعایت حقوق کارگران، اما سازمان های بین المللی، به این کشور از حیث شاخص های رعایت حقوق کارگران و برده داری نوین رتبه منفی داده اند.
مقامات امارات، توصیه های تکمیلی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به عنوان بخشی از گزارش “بررسی دوره ای فراگیر” (Universal Periodic Review) درباره امارات و نیز پیشنهاد های مربوط به نحوه برخورد با کارگران خارجی را رد کرده است. یکی از این پیشنهاد هایی که رد شده دادن مجوز تأسیس سندیکای کارگری به کارگران خارجی است.