وزارت کشور بحرین گذرنامه چند شهروند بحرینی را در بدو ورود به کشور به بهانه نا معتبر و غیر قابل استفاده بودن توقیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، “راشد بن خلیفه آل خلیفه”، معاون وزارت کشور بحرین در امور تابعیت و پاسپورت و اقامت در این کشور اعلام کرد که پاسپورت چند شهروند بحرینی به هنگام ورود به کشور توقیف شده است.
وی مدعی شد که این پاسپورت ها، مهر و آرم نا معتبر داشتند و لذا قابل استفاده نیستند.
معاون وزارت کشور بحرین، از کسانی که پاسپورتشان توقیف شده است، خواست به منظور تکمیل مراحل مربوط به صدور پاسپورت های جدید به اداره امور تابعیت و پاسپورت ها مراجعه کنند.
این در حالی است که حسین رضی، از اعضای مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرده بود که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد مقامات بحرینی پاسپورت تعدادی از شهروندان را در بازگشت از سفر حج و اماکن زیارتی دیگر، به محض ورود به کشور توقیف کرده و از آنها خواسته اند به اداره پاسپورت ها مراجعه کنند.