در کنتاکی آمریکا گوساله ای با سر اضافه به دنیا آمده و سالم و سرحال به زندگی در مزرعه می پردازد.

به گزارش پرس شیعه؛ این حیوان با سر اضافه اش در مزرعه استن مک کابین در ایالت کنتاکی به دنیا دنیا آمده است.

استن صاحب مزرعه هنگام زایمان گاو تصور کرد، این حیوان دو قلو می زاید، اما پس از آن با صحنه عجیب گوساله ای با دو سر مواجه شد.

گوساله  که دلیل خوش شانسی در زنده ماندن نامش را لوک گذاشته اند، دارای دو بینی، دو دهان و چهار چشم است. با این که توانایی راه رفتن دارد ولی بیشتر اوقات تعادلش را از دست داده نقش بر زمین شود.

معمولا حیواناتی که شبیه لوکی اندام های اضافه و یا ناقص دارند. زیاد زنده نمی مانند و یا حتی مرده به دنیا می آیند. از این لحاظ لوکی واقعا خوش شانس است.

دختر ۵ ساله استن نام لوکی را روی گوساله گذاشت. چون فکر می کند او با وجود دو سر آنقدر خوش شانس بود که توانست زنده بماند.

مزرعه استن مک کابین