بَلَکه سیسُکو نوازنده‌ی اهل مالی، با سازش دریچه‌های تازه‌ای از تکنوازی را به روی مخاطبان ایرانی گشود.

به گزارش پرس شیعه،هشتمین شب از سی و یکمین جشنوازه موسیقی فجر، چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ در سالن ها مختلف برگزار شد.

در میان این اجراها تکنوازی بَلَکه سیسُکو از مالی چیز دیگری بود. سیسُکو سازی داشت به نام «کورا» که دریچه ای تازه به روی تکنوازی می گشود. کسانی که ساعت ۱۸:۱۵ در تالار وحدت نشسته بودند و تکنوازی «کورا» را می شنیدند، به نوعی صدای تمام سازها را شنیدند، از سه تار گرفته تا تار، از گیتار گرفته تا چنگ.

در پایان این اجرا مخاطبانی بودند که آنقدر به وجد آمده بودند که تنها لب به تحسینِ سیسُکو می گشودند. برخی هم می گفتند، «نه سازش را می شناسیم و نه نامش را پیش از این شنیده بودیم، اما هر چه که بود و هر سازی که بود، عالی بود».

سیسُکو موسیقی ناب آفریقا را به گوش مخاطبان ایرانی رساند و این کار را با سازی کرد که هم شبیه چنگ بود و هم شبیه به کمانچه.

بَلَکه سیسُکو نوازنده ی بنام ساز کورا و پدر او نیز یکی از موسیقیدان های شهیر زمان خود بوده است. بلکه نوازندگی را جوانی آغاز کرد و ابتدا از نوازندگان آنسامبل سازی مالی بود و در سال ۱۹۸۱ در کنار تومانی دیابته نواخت و در سال ۲۰۰۰ به تریوی منده تبولو پیوست. آلبوم «تومارو» را در سال ۲۰۰۵ با همراهی نوازندگان شهیر مالی چون تومانی دیابته و فنگا دیاوارا، نوازنده یلنسل آنسامبل ملی سازی مالی منتشر کرد. دیگر آلبوم او «موسیقی مجلسی» در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. تکنوازی او به نام «در صلح» را در سال ۲۰۱۳ ضبط و منتشر کرد.