نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه فتوای آیت الله سیستانی گام مهم در مبارزه با داعش بود، از آمادگی کشورش برای آزادسازی استان نینوی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ «حیدر العبادی» در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که فتوای «آیت الله سید علی سیستانی» مرجع عالی قدر شیعیان این کشور گام مهمی در مقابله با داعش و حمایت عراق از این گروه تروریستی ایجاد کرد.

وی از تمامی کشورهای جهان خواست منابع مالی گروه تروریستی داعش را بخشکانند، از آوارگان عراقی بیشتر حمایت کرده و از ترکیه بخواهند نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند.

نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد که دولت طی سال جاری، استان نینوا و مرکز آن، موصل را از دست داعش آزاد خواهد کرد.

حیدر العبادی نسبت به انتشار داعش در سایر کشورهای جهان هشدار داد.

یادآور می شود به دنبال اوج گیری حملات تروریستی گروه داعش در مناطق مختلف عراق، آیت الله سیستانی در خرداد ماه سال ۹۳ با صدور فتوایی علیه گروه داعش اعلام «جهاد کفایی» کرد.