اندیشه های تکفیری ابن تیمیه افراطی، سبب ساز اختلاف و شکافی آشکار میان دولت و گروه های قدرت در مراکش شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ نبیل بن عبدالله وزیر مسکن مراکش در الدارالبیضا گفت: اگر عبدالاله بن کران، نخست وزیر مراکش ، افکار ابن تیمیه را یک مرجع و اصل برای خود می داند، او آزاد است؛ اما نخست وزیر می داند که در تعامل با حزب سوسیالیست ترقی خواه نمی تواند تصمیمات دولتی بر اساس این مرجع اتخاذ کند.

این مساله به زمانی باز می گردد که بن کران وابسته به حزب عدالت و توسعه، در جمع جوانان این حزب در شهر اکادیر در ماه ژوئیه گذشته، این گفته را از ابن تیمیه نقل کرد: “دشمنانم چه می توانند با من بکنند؟! بهشت و بستان من در سینه من است!! هرجا که بروم همراه من هستند، زندان برای من خلوت است و کشتن من شهادت است و اخراج و تبعید برایم گردش و سیاحت است”.

بن کران تاکید کرد که آنها درداخل این حزب آماده جانفشانی هستند و دیگران از فرهنگ آنها اطلاعی ندارند و نمی توانند با زندان و یا قتل آنها را بترسانند. وی هنگام استناد به گفته ابن تیمیه، گفت: آنان مردانی هستند که ما به آنها اقتدا می کنیم و نقش ابن تیمیه وعلمای امت را نادیده نمی گیریم.

بن عبدالله وزیرمسکن در پاسخ به سوالی درباره علل استناد بن کران به سخنان ابن تیمیه خاطرنشان کرد: ممکن است به عنوان کمونیست، یک اصل و مرجع برای خود داشته باشیم اما نمی توانیم از دولت بخواهیم که به اصول و مراجع مارکسیسم عمل کند؛ به خاطر آنکه ما تفکر و اندیشه خود را توسعه دادیم و به خاطر آنکه رویکردهایی در قانون اساسی وجود دارد و به خاطر آنکه طرفهایی وجود دارند که ما با آنها ائتلاف کرده ایم.

بحث و جدل درباره اظهارات بن کران زمانی بالا گرفت که سایت رسمی حزب عدالت و توسعه ویدئوی سخنرانی کامل بن کران در حضور جوانان حزب عدالت و توسعه را منتشر کرد… بن کران همچنین تصریح کرده بود که تابع مذهب مالکی است و بر اساس مرجعیت خود به امر سیاست می پردازد، همچنین ارتباط حزبش با جنبش اخوان المسلمین را تکذیب کرد.

ابن تیمیه که در قرن هشتم هجری می زیست و سلفی های وهابی او را شیخ الاسلام می نامند، یک فقیه حنبلی تندرو هواخواه امویان بود که به تجسیم و تشبیه (نعوذ بالله) اعتقاد دارد و با اهل بیت دشمنی می ورزید.

نظریات وی منشا تفکر تکفیری گروههای تروریستی مانند القاعده و داعش و بوکوحرام و غیره است و بسیاری از تندروهای تکفیری و در راس آنها محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت براساس نگرش و رویکرد وی عمل کردند.