نخست وزیر عراق از جامعه بین الملل خواست ترکیه را به خارج کردن فوری نیروهایش از عراق ناگزیر کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ ” حیدر العبادی” در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت:”حضور نیروهای ترکیه درشمال عراق، آزادسازی موصل از اشغال داعش را با مشکل مواجه می کند”.

پایگاه سومریه نیوز درگزارشی به نقل ازالعبادی نوشت:” کشورهای جهان باید به قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با ممانعت از حمایت از گروه های تروریستی پایبند باشند”.

وی همچنین بر لزوم پایبندی به نجات آثار باستانی و میراث فرهنگی درعراق تاکید کرد.

نخست وزیر عراق روز ۱۸ سپتامبر گفته بود که حضور نیروهای ترکیه درشمال عراق، تلاش های انجام شده برای نابودی داعش را با مشکل روبرو می کند.

وی همچنین گفته بود که پافشاری ترکیه به حضور نیروهایش درشمال عراق توجیهی ندارد و دولت بغداد همزمان با نبرد برای آزادسازی موصل، برای گفتگوی سیاسی ملی نیز تلاش می کند.