بحرین از نظر شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۳۲ قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز علمی صلح و اقتصاد (IEP) در دهمین گزارش خود دراین زمینه که اخیرا منتشر شد، اعلام کرد: به این ترتیب بحرین تنها کشور حوزه خلیج فارس است که چنین رتبه پایینی را به خود اختصاص داده است.
گزارش مزبور حضور بحرین در درگیری های منطقه ای و هزینه های نظامی روز افزون آن را عامل قرار گرفتن در این رده پایین عنوان کرد.
مرکز یاد شده توضیح داد: بحرین در حملات شکل گرفته علیه یمن وسوریه مشارکت دارد.
شاخص صلح جهانی سه معیار را مورد توجه خود قرار داده است که عبارتند از : سطح امنیت در جامعه و درگیری های داخلی و جهانی و کمک گرفتن از نیروهای نظامی.
گزارش ادامه داد: کشورها علاوه بر دخالت در خارج هم اکنون با تهدید روزافزون داخلی شکل گرفته توسط داعش مواجه هستند. از قرار گرفتن عربستان و لیبی و تونس و مصر در رتبه های پایینی از این شاخص این موضوع به وضوح قابل ملاحظه است و در همین ارتباط به دنبال حملات تروریستی شکل گرفته علیه مراکز توریستی، تونس و مصر شاهد با کاهش شدید جهانگردان مواجه شده اند.