تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد که تمرینات و مانور نظامی اخیر رژیم صهیونیستی که بزرگ ترین و گسترده ترین مانور بود، ثابت کرد که جبهه داخلی این رژیم به هیچ وجه برای جنگی دیگر آمادگی ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که شهرک نشینان صهیونیست از فرار به پناهگاه ها که البته بیشتر آن ها بسته و بدون هیچ امکاناتی هستند، خسته شده اند و از همه مهم تر این پناهگاه ها اکنون به محل جمع آوری و ریختن زباله تبدیل شده است.

شبکه مذکور به بیان اظهارات آریه درعی وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی پرداخت که در نشست غیر علنی دولت صهیونیستی گفته بود اوضاع جبهه داخلی بسیار وخیم و ناگوار است و به هیچ وجه آمادگی ورود به جنگی دیگر را ندارد.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت جبهه داخلی اخیرا مانور و تمرینات نظامی گسترده ای را به منظور سنجش آمادگی این رژیم برای جنگی دیگر در چندین جبهه برگزار کرد. این تمرینات روز یکشنبه گذشته آغاز شد و تا روز چهارشنبه ادامه داشت.