شماری از اتباع بوسنی و هرزگوین که عضو گروه تروریستی داعش هستند، از مسؤولان خود درخواست کرده اند که آنان را به کشورشان بازگردانند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روسیا الیوم، پلیس بوسنی هرزگوین دو شهروند به نامهای عثمان عبدالعزیز کیکیچ (متولد سال ۱۹۷۰) و محرم سماییچ (متولد سال ۱۹۷۲) را در فرودگاه سارایو بازداشت کرد.
پلیس ترکیه این دو نفر را از استانبول فرستاده بود و آنان پس از بازداشت تحویل دادستانی کل بوسنی شدند. آنها مظنون به آن هستند که در کنار گروه های مسلح در نبردهای سوریه و عراق مشارکت داشته اند.
بوریس گروبیشیچ نماینده روابط عمومی دادستانی در بوسنی هرزگوین دیروز در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: دادستانی کل و نهادهای امنیتی هم اکنون در حال دریافت درخواست از سوی شهروندانی هستند که در سوریه و عراق مشغول نبردند. آنها به دلیل به خطر افتادن جانشان خواستار بازگشت به خانه هستند.
بوریس افزود: این دسته از افراد حاضرند به گناه خود اعتراف کنند و مسوولیت جنایت خود را بپذیرند و به مجازات تعیین شده در چارچوب قوانین بوسنی هرزگوین گردن نهند .
دادستانی و پلیس بوسنی هرزگوین عملیات دمشق را آغاز کرده اند که هدف از آن بازداشت شهروندانی است که از نبرد در سوریه و عراق به کشور بازگشته اند.