رهبر جریان صدر در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان دربارۀ بقای دراز مدت داعش پاسخ داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه شبکۀ السومریۀ، مقتدا صدر در واکنش به اظهار نظر رئیس سازمان سیا که گفته بود «داعش مدت طولانی در خاورمیانه خواهد ماند»، گفت: «این سخن دلیل روشن و متقنی است که نشان می دهد آنها خودشان سازندگان داعش هستند”.
صدر، همچنین، تأکید کرد: «به حول و قوۀ خداوند علیه طرح های آنها در منطقه خواهیم ایستاد».

رسانه ها اخیرا اخباری دربارۀ پیش بینی سیا پیرامون ادامۀ حضور چندین سالۀ گروه تروریستی داعش در عراق و منطقه منتشر کرده بودند.