مبارز و نویسنده بحرینی گفت: جهانی شدن و تکفیری‌ ها دو معضل فعلی برای جهان اسلام است.

به گزارش پرس شیعه؛ راشد الراشد عصر امروز در همایش ملی «از غدیر تا اربعین» در رابطه با مطالعات بین الادیانی اظهار داشت: توجه به میزان تحول عصر جدید، اینکه چه میزان برای سعادت انسان‌ها مفید بوده، تشخیص تهدیداتی که برای مسلمان‌ها وجود دارد و رفع آنها از موضوعات دارای اهمیت است.

مولف و مبارز بحرینی تصریح کرد: نخستین خطر در تمدن انسانی این است که انسان‌ها بجای اینکه به دفاع از کل بشر بپردازند، هر فرد خودش را به یک فرقه خاص محدود کند و به معیارهایی مثل رنگ، زبان و قوم توجه داشته باشد، امروزه افراد دنبال رفاه برای اقلیتی هستند که با آنها زندگی می‌کنند و در این راه حتی یکدیگر را به قتل می رسانند، مثلا در کشورهایی مانند افغانستان و یمن با وجود شعار تمدن اما انسانها را از بین می‌برند.

وی با اشاره به اینکه میلیاردها پول صرف جنگ افروزی در کشورهای اسلامی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این میزان هزینه یا حتی مبالغی کمتر صرف شکوفایی کشورهای اسلامی می‌شد بسیار ارزشمندتر و موثرتر بود، هم چنین تنوع و تعدد بشر امروزه بجای فرصت تبدیل به تهدید شده است.

راشد الراشد با بیان اینکه انبیاء برای کمال کل بشر آمده‌اند، افزود: یکی از مشکلات بزرگ در جهان فعلی استکبار جهانی است، که قصد تسلط بر کل بشر و استفاده از منابع آنها را دارد و با ترفند اختلاف افکنی در حال دستیابی به این هدف و از بین بردن افراد دیگر است.

مولف و مبارز بحرینی در رابطه با اهمیت برنامه ریزی در مقابل تهدیدات دشمن گفت: تهدیدات زیادی برای کشورهای اسلامی وجود دارد و باید برای تهدیدات برنامه ریزی و اولویت بندی داشته باشیم، از جمله این تهدیدها و فرصت‌ها جهانی شدن, تکفیری‌ها و نبود رهبر برای هدایت بیداری اسلامی است.