تیر اندازی و حمله مسلحانه این بار در یک مرکز خرید شهر برلینگتون در ایالت واشنگتن به کشته شدن چهار نفر منجر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حوادث مرگبار در آمریکا به دلیل آزاد بودن حمل سلاح و همچنین کشتار سیاهپوستان به دست پلیس هر از گاهی به اعتراض و آشوب منجر می شود.

پلیس شهر برلینگتون پس از تیر اندازی و کشته شدن چهار شهروند، مرکز خرید کَسکِید را تعطیل کرد و جستجو از فروشگاه‌های اطراف آن را آغاز کرد.

پلیس احتمال می دهد که یک مهاجم در این تیراندازی دست داشته است، ولی انگیزه این تیراندازی نیز هنوز معلوم نیست.

به گفته پلیس مجروحان این تیراندازی به نزدیک ترین مراکز درمانی منتقل شده‌اند و مهاجم پیش آز آن که پلیس به محل برسد متواری شده است.

شهر برلینگتون در فاصله یک ساعتی شمال سیاتل (مرکز ایالت واشنگتن) و نزدیک مرز آمریکا با مناطق جنوبی استان بریتیش کلمبیا در کانادا واقع است