رئیس جمهوری آمریکا قانونِ حق خانواده های قربانیان فاجعۀ ۱۱ سپتامبر در شکایت از عربستان سعودی را “وتو” کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما، در نامه ای به کنگرۀ آمریکا ادعا کرد: موافقت با این قانون، به امنیت ملی آمریکا ضرر خواهد زد.

وی همچنین نوشت: موافقت با این قانون، می تواند امنیت پرسنل دولت در خارج از کشور را به خطر بیندازد.

اوباما، پس از آن به وتو متوسل شد که قانون حق قربانیان خانواده های قربانیان فاجعۀ ۱۱ سپتامبر در شکایت از عربستان سعودی، هم در کنگره و هم در پارلمان آمریکا، با اجماع سناتورها و نمایندگان به تصویب رسیده بود.

گفتنی است که ۱۵ نفر از عناصر عملیات ۱۱ سپتامبر، سعودی بودند.