دبیرکل سازمان بدر با تاکید بر مخالف خود با هرگونه تقسیم عراق تاکید کرد که تقسیم عراق تحت هر بهانه‌ای سرآغاز وقوع جنگ داخلی در این کشور خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرات نیوز، هادی العامری در سخنرانی خود در دهمین جشن بین المللی غدیر در استان نجف گفت: طرح هایی برای تقسیم عراق به سه دولت کوچک یا اقلیم براساس ساختار نژادی یا طائفه ای مطرح است.
وی افزود: ما تقسیم عراق تحت هر بهانه ای را رد می کنیم زیرا این امر به معنای آغاز جنگ داخلی در عراق خواهد بود لذا در برابر طرح های تقسیم عراق خواهیم ایستاد.
العامری بر مخالفت خود با “تبدیل درگیری بر سر نفوذ سیاسی به درگیری طائفه ای” تاکید کرد.
وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی از تقسیم کشورهای منطقه و مشکل آفرینی در آنها حمایت می کند.
دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد: طائفه گری جایی در عراق ندارد و نبرد پاکسازی همه اراضی عراق را آغاز خواهیم کرد و به یاری فتوای مرجعیت عالی درخصوص جهاد کفایی و پاسخ ملت عراق به آن، پیشروی داعشی ها متوقف شده است.